NeveRest עוסקת במחקר נישת התיירות הביתית.
מהי תיירות ביתית?
מארחות ומארחים הפותחים את ביתם הפרטי לביקור תיירות פנים או תיירות נכנסת.
הם חולקים את תרבותם, מנהגיהם, תחביביהם או מקצועם עם אורחיהם, ומשתפים אותם בסיפור חייהם האישי.
הביקור נמשך עד מספר שעות ואינו כולל לינה.
מחקר התיירות הביתית בישראל מתמקד בבחינת התהוות החוויה, כפי שבונות ומעצבות אותה המארחות, המהוות מעל ל 80% מיזמי ויזמיות התיירות הביתית בישראל.

תחום זה מהווה ענף של התיירות האלטרנטיבית, המתמקדת באנשים ותרבויות, היא איטית יותר מתיירות ההמונים ומאפשרת ביקורים בקבוצות קטנות או כבודדים. 
NeveRest במחקר האקדמי image