ממתי שיעור  מתמטיקה= שיעור במוסיקה?

ממתי שיעור מתמטיקה= שיעור במוסיקה?

מתמטיקה = מוסיקה? איך אמירה של מורה אמריקאי, הםכה לי את כל צורת החשיבה.

קרא עוד